චන්දෙ දවසෙ සුරාසැල් වැසේ

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව දිවයිනේ සියලු සුරාසැල් ලබන 16 සහ 17 යන දෙදින වසා තැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අනුව එම දිනවල නීති විරෝධි මත්පැන් සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය, ප්‍රවාහනය, සන්තකයේ තබා ගැනීම හා ජාවාරම් කිරීම තහනම් වේ.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, එම නීති කඩ කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නඩු පවරන බවයි.

දිවයින පුරා සුරාබදු ස්ථාන 58 ක් ආවරණය වන ආකාරයෙන් වැටලීම් සඳහා යොදවා ඇති නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව 1000 කි.

Visits: 178

You may also like...